http://rsc.hyperlinx.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/l.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno L ]
Sponzorované odkazy:
Limita (CAS)
Popis funkce
spočítá limitu funkce
Zadání
[F2](CALC)[3](lim)
Syntaxe
lim(funkce , proměnná , bod , směr )
Příklad
1. vypočti limitu funkce sin(X)/X pro X→0
(úhlová míra: radiány)

[F2](CALC)[3](lim)[sin][X][/]
[X][,][X][,][0][EXE]

2. lim( 1/N, N, 0, +1 )
3. lim(1/X, X, ∞ ) 0
4. lim( tan-1(1/X), X, 0, -1 ) -p/2
5. lim( tan-1(1/X), X, 0, +1 ) p/2
6. lim( X sin(1/X), X, 0 ) 0
7. lim( Abs(1/X), X, 0 )
8. lim( (1-X2)/(X+1), X, 1 ) 0
9. lim( sin(X)/X, X, 0 ) 1
10. lim( e(-X), X, ∞ ) 0
11. lim( e (1/X), X ,0, -1 ) 0
12. lim( e (1/X), X ,0, 1 )
13. lim( X ln(X), X, 0 ) 0
14. lim( ln(X), X, 0, -1 ) -∞
<komplexní čísla>
15. lim( (1-cos(X))/X2, X, 0 ) 1/2
16. lim( (1/(X+H)^3 - 1/X^3)/H, H, 0 ) -3/X4
17. lim( (X+1)/(X2-1), X, -1 ) -1/2
18. lim( (X+A)/(X2-A2), X, -A ) -1/2A
19. lim( (1 + 1/X)^X, X, ∞ ) e
20. lim( (X-3)/Abs(X-3), X, 3, -1 ) -1
21. lim( Abs(X-1)/(X-1)2, X, 1, 1 )
22. lim( ln(X+1) - ln(X), X, ∞ ) 0
23. lim( (X-1)2/Abs(X2-1), X, 1 ) 0
24. lim( (X-1)2/Abs(X2-1), X, 1, 1 ) 0
25. lim( (X-1)2/Abs(X2-1), X, 1, -1 ) 0
26. lim( Abs(X - 2)/(X - 2), X, 2, 1 ) 1
27. lim( Abs(X - 2)/(X - 2), X, 2, -1 ) -1
28. lim( √ (1-cos(X))/X, X, 0, -1 ) √(2)/2
TOPlist