http://rsc.hyperlinx.cz/casio/kalkulacky/algebra/verify.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > Přídavná aplikace Verify ]
Sponzorované odkazy:

Verify

stáhnout přídavnou aplikaci
Základní ovládání
Zkus ověřit: x2-1=(x-1)(x+1)
V hlavním menu vyber mód Verify a stiskni [EXE]
 
Zadej levou stranu rovnice a stiskni [EXE]
 
Zadej pravou stranu rovnice a stiskni [EXE]
 
Pokud je pravá a levá strana rovnice ekvivalentní, zobrazí se další řádek pro jinou pravou stranu.
 
Pokud ekvivalentní není, objeví se chybové hlášení a po stisknutí [ESC] můžeš zadat jinou pravou stranu
 
Funkční menu
 
CALC ... menu s matematickými funkcemi
∞ ... nekonečno
NEW ... smazání displeje
RCL ... rolování po displeji nebo po stisknutí NEW znovuvyvolání předchozího výrazu
 
Syntaxe funkcí v menu CALC
diff derivace
diff(výraz, proměnná, stupeň, hodnota)

diff(x^2+x, x) = 2x+1
diff(x^2+x, x, 2) = 2
diff(x^2+x, x, 1, 0) = 1
integrál
∫(výraz, proměnná, integrační konstanta)
∫(výraz, proměnná, dolní mez, horní mez)

∫(x2, x) = x^3/3
∫(x2, x, C) = x^3/3+C
∫(x2, x, 1, 3) = 26/3
lim limita
lim(výraz, proměnná, limitní bod, směr)

lim(1/x, x, ∞) = 0
lim(1/x, x, 0, 1) = ∞
lim(1/x, x, 0, -1) = -∞
Σ sumace
Σ(výraz, proměnná, dolní mez, horní mez)
Σ(x^2, x, 1, 10) = 385
Π matematický součin
Π(výraz, proměnná, dolní mez, horní mez)
Π(x^2, x, 1, 5) = 14400
taylor Taylorův rozvoj
taylor(výraz, proměnná, stupeň, bod)
- pokud se Taylorův rozvoj počítá v bodě 0, nemusí se zadávat (například Maclaurinova řada)
taylor(sin(x), x, 5) = x^5/120 - x^3/6 + x
taylor(sin(x), x, 5, Π) = - (x-Π)^5/120 + (x-Π)^3/6 - x + π
Příklady
Základní výpočty
Zjednodušování výrazů
Komplexní čísla
 
Mocniny
 
Polynomy
Trigonometrické funkce
Logaritmické a exponencielní funkce
 
 
Limity
 
Derivace
 
 
Sumace
Integrály
Matematický součin
 
Taylorův rozvoj
 
Omezení
přídavná aplikace Verify nepodporuje statistické seznamy (Listy)
 
Pokud zadáš místo čísla proměnnou, může to způsobit výsledek ve tvaru komplexního čísla, například log(A) pro A<0 je komplexní číslo
Pokud použiješ místo proměnných kladná čísla, dostaneš ekvivalentní výsledek, například log(15) = log(3) + log(5)

log(AB) = log(A) + log(B) ? pouze pokud A > 0 a B > 0
 
ln(x2/(x+1)2) = ln(x2) - ln((x+1)2) ? pouze pro x > 0
 
(x2y2) = xy ? pokud x = y = i není ekvivalentní
Pokud místo proměnných použiješ reálná čísla, je ekvivalentní
 
Omezení kalkulačky - pro kalkulačku je hodnota π = 3.14...
Kvůli zaokrouhlení může dojít k nesprávnému výsledku. Na řešení tohoto problému se stále pracuje

cos-1(0.5)=Π/2-sin-1(0.5) , cos-1(0.2)=Π/2-sin-1(0.2) ?
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:00:43
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2023

TOPlist