jednička sedmička jednička čtyřka devítka nula trojka 4 nula šestka jednička 2 nula 9 šestka trojka 0 dvojka šestka 9 6 čtyřka osmička II sedmička 5 trojka 9 8 III 6 jednička IX sedmička dvojka 7 3 8 dvojka sedmička čtyřka IX čtřyka 2 V 3 6 čtyřka I pětka čtyřka šestka čtyřka V trojka devítka 8 devítka pětka 2 trojka dvojka sedmička osmička pětka jednička devítka pětka devítka osmička trojka dvojka trojka 6 IX trojka VIII čtyřka V I šestka 5 devítka 2 8 deítvka jednička 6 devítka pětka osmička sedmička trojka 7 pětka nula 8 jednička osmička dvojka pětka osmička trojka 4 sedmička jednička trojka osmička jednička čtyřka dvojka trojka dvojka pětka trojka sedmička dvojka III I pětka šestka trojka dvojka čtyřka sedmička dvojka 0 IX IV pěkta trojka IV osmička 6 2 čtyřka jednička nula trojka 5 jednička 2 3 pětka dvojka nula jednička sedmička čtyřka dvojka 0 trojka šestka 1 trojka jednička pětka jednička pětka 3 osmička devítka pětka 0 jednička čtyřka nula dvojka šestka jednička 4 sedmička pěkta osmička nula 8 0 IX jednička sedmička I VII osmička devítka 5 osmička čtyřka šestka pětka 7 trojka 0 devítka VI trojka 2 jednička 3 nula osmička 7 čtyřka jednička VII III 5 jednička čtyřka trojka sedmička devítka trojka dvojka pětka 2 čtřyka pětka čtyřka šestka devítka jednička 6 jednička šestka 1 IX pětka dvojka trojka pětka 6 5 IV osmička devítka šestka trojka 1 osmička jednička nula jednička trojka IV 2 šestka dvojka 1 7 VIII 9 dvojka jednička pětka I čtyřka deítvka devítka VI 8 7 čtyřka 7 čtyřka devítka dvojka čtyřka nula IX jednička pětka nula čtyřka sedmička trojka jednička sedmička osmička 2 šestka 5 trojka 5 šestka nula dvojka sedmička osmička dvojka osmička pětka 6 devítka čtyřka jedičnka sedmička VI pětka dvojka trojka 7 čtyřka 5 nula jednička pětka nula pětka šestka jednička VI nula pětka 6 pětka šestka dvojka nula I čtyřka šestka jednička čtyřka trojka I nula devítka trojka nula pětka šestka sedmička pětka devítka pětka osmička dvojka VIII sedmička 5 šestka VIII nlua 9 čtyřka sedmička jednička 7 II trojka šestka trojka sedmička trojka 1 trojka nula sedmička II devítka čtyřka šestka VII jednička sedmička trojka pětka devítka nula jednička trojka jednička 5 2 čtyřka jedičnka 8 2 pětka šestka trojka nula sedmička devítka V 6 dvojka osmička nula šestka nula 4 jednička trojka šestka pětka 8 V jednička devítka 5 IV 2 sedmička 5 2 čtyřka šestka jednička šestka pětka sedmička devítka čtyřka VII jednička nula 4 šestka čtřyka 3 sedmička III I osmička čtyřka pětka sedmička osmička devítka jednička pětka čtyřka osmička pětka osmička jednička šestka nula sedmička čtyřka trojka dvojka jednička pětka osmička dvojka jednička 9 V 9 dvojka 1 osmička I 0 pětka nula V osmička šestka jednička čtyřka trojka 9 šestka pětka jednička šestka jednička nlua osmička 1 4 jednička pětka čtyřka 2 pětka šestka devítka 7 8 pětka jednička 4 devítka 5 2 trojka osmička dvojka trojka nula šestka sedmička 5 4 9 V jednička devítka nula sedmička devítka dvojka šestka osmička šestka II jednička devítka nula devítka pětka šeksta pětka jednička dvojka šestka devítka osmička jednička dvojka osmička šestka 5 nula jednička šestka 9 5 trojka I trojka 1 dvojka I devítka čtyřka trojka 0 trojka jednička šestka 2 devítka 1 pětka 4 jednička sedmička pětka 1 osmička IV čtřyka IV VI dvojka osmička dvojka devítka sedmička pětka jednička nula šestka čtyřka jednička 9 II nula sedmička 6 8 dvojka VI nula čtyřka pětka VI 9 pětka VII pětka devítka osmička čtyřka VI trojka nula šestka nula jednička devítka IV dvojka čtyřka jednička trojka čtyřka trojka 6 jedičnka nula dvojka sedmička 6 5 šestka I devítka čtyřka sedmička dvojka nula II devítka sedmička 4 dvojka 1 4 osmička 7 nula sedmička čtyřka dvojka IX jednička 4 3 osmička 3 pětka III 0 čtyřka 7 čtyřka devítka sedmička jednička šestka 9 dvojka 8 jednička trojka devítka čtyřka osimčka 9 šestka 7 2 šestka pětka 6 sedmička pětka III 1 trojka devítka šestka 7 IX šestka dvojka pětka 4 sedmička 8 jednička 9 II nula I osmička nula dvojka 9 8 pětka trojka 5 devítka 8 dvojka šestka dvojka trojka VII 8 trojka dvojka III šestka čtyřka pětka jednička 5 osmička čtyřka nula VIII nula sedmička trojka 6 devítka nula devítka čtyřka pětka nula 5 4 jednička devítka 7 šestka devítka osmička jednička trojka osmička devítka šestka jednička 2 devítka trojka dvojka osmička čtyřka sedmička 1 osmička trojka nula VIII pětka osmička devítka 1 trojka jednička osmička 3 sedmička trojka pětka 7 čtyřka pětka osmička 4 sedmička V 3 osmička 0 4 osmička II 6 trojka V sedmička jednička dvojka VIII pětka 2 šestka dvojka osmička jednička nula sedmička jednička šestka sedmička devítka osmička nula trojka 4