http://rsc.hyperlinx.cz/ren_dhark/lexikon/rd_lexikon_s.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Lexikon > Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: S ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: S

hledání v lexikonu:


S-křižníky - souhrnný výraz pro 3'782 prstencových lodí Tajemných prakticky stejné konstrukce jako POINT OF, které po útoku na Solární systém zůstanou v listopadu 2056 v držení Terranců.
V listopadu 2057 je většina z nich neopravitelně poškozena Bílým zábleskem, nedotčených jich zůstane pouze 546.
Po bitvě v systému Gerrck disponuje TF ještě 516 S-křižníky.
S-křižníky jsou standardními loděmi Tajemných a mohou být kdykoliv převzaty Strážcem.
V lednu 2059 je Gisolova prstencová loď identifikována jako pomocná loď jednotky Erron.
[I/11], [II/2], [II/13]

SLE - terranská zkratka pro Sub-Licht-Effekt (podsvětelný efekt), pohonný systém Tajemných pro let podsvětelnou rychlostí. Viz také hvězdné sání.
[I/2]

spiritualisté - frakce původních obyvatel Hope (z Hope ale nepochází), kteří viděli smysl života v rozšiřování možností smyslů pomocí meditací a stáli tak v protikladu k technosům. Se svými dvěma rukama, dvěma nohama se dvěma klouby a hlavou se přibližně podobali lidem, ale na zádech měli navíc dva zakrnělé páry křídel. Nenosí žádný oděv, pouze šperky ve formě kovových náramků. Jejich povrch je podobný kůži a až na oblast genitálií je hladký. Zdánlivě nemají oči, ty ale mohou vzniknout podle jejich vůle kdekoliv na jejich těle a podobají se lesknoucí se kulaté ploše o velikosti 4-5 cm2 (průměr 2.3-2.5cm). Spiritualisté a technosové se dorozumívají pomocí symblolové telepatie.
[I/6]

Stanice kyborgů - místo ležící v údolí Brana v Himalájích ve výšce 3'200 m. Výzkumné a lékařské centrum vedené Echri Ezbalem, v květnu 2056 je zde zaměstnáno 1'350 vědců.
Stanice disponuje jedním transmiterem.
V srpnu 2057 je počet vědců zvýšen na zhruba 5'000.
Hlavní úlohou stanice je výzkum a tvorba kyborgů. Jako vedlejší produkty pak jsou četné objevy v lékařství, biologii a genetice.
[I/9]+

Stranger, Bert (*2030) - nejúspěšnější reportér Terra-Press. Malý a tlustý, provinilý výraz v obličeji, zrzavé vlasy, uši jako plachty. Krátké ruce a nohy, hlava stejně kulatá jako trup.
V květnu 2056 objeví Stranger sabotáže na AST stanici. Do případu zasáhne Henner Trawisheim a při neformálním rozhovoru ho informuje o důležitých událostech dříve, než jeho zjištění mohou způsobit velkou škodu.
V létě 2057 Stranger objeví, že na Zemi pronikl Tel Crekker.
V říjnu 2057 reportér pronikne k Salternovi krátce před jeho zavražděním.
V dubnu 2059 je zraněn při hledání senzoriky (Sensoriums sucht). Uzdraví se až o několik týdnů později.
V listopadu 2059 je Stranger jediným významným pozemským reportérem, který živě informuje o otevření mateřského závodu Wallis Industries na Edenu.
[I/9], [I/14], [II/1], [II/14], [II/21], [II/24]

Strážci vesmíru - vlastní název Giantů. V červenci 2057 se Strážci vesmíru ukáží jako částečně organická (biomechanická) robotická konstrukce Tajemných, která pečuje o transmiterovou síť svých tvůrců. Jedna jejich skupina je převzata CALem a modifikována. Tito Strážci vesmíru jsou pak oni Gianti, kteří v červenci 2051 přepadli Zemi.
Chris Shanton, Jos Aachten van Haag a kyborgové Alsop, Carrell, Oshuta a Sass objeví v červnu 2057 při průzkumu transmiterové sítě Tajemných planetu, na které byli Strážci vesmíru zkonstruováni. Naleznou zde upozornění, že Strážci vesmíru sami sebe zdokonalili a vymkli se kontrole Tajemných.
V listopadu 2057 informuje Shirs Rena Dharka o tom, že zničení Saltelie na kterou POINT OF nasměrovala koncentrovanou energii bylo odvráceno posledními Strážci vesmíru. Toto tvrzeví je přijato s obezřetností - motivy a rozsah znalostí Shirse jsou neznámé. Rovněž pověsti o tom, že Terranec Per Viking je Gianty označován jako Strážce vesmíru musí být ještě proveřeny.
Později se mezi Strážci vesmíru a Gianty objeví rozdíly. Posledním z nich je jejich přeprogramování pro invazi na Zemi.
V roce 2059 narazí Terranci na Strážce vesmíru v galaxii Orn. Worgunové a jejich pomocné národy je zde označují jako biostruktury.
[I/3], [I/6] , [I/7], [I/14], [I/16], [I/23]

suprasensor - výpočetní zařízení umožňující vstup dat z klávesnice, snímačů a optických a hlasových senzorů. Od roku 2036 definitivně nahradil tradiční počítač.
[I/1]+

systém 404 - slunce třídy G s výraznými 5D složkami záření. Vzdálenost od Sol 1'238 světelných let. Tři planety - první je po objeviteli systému pojmenována Bittan. Systém je od roku 2054 v karanténě. Jeho označení je převzato z hvězdného katalogu Terranské Flotily (TF).
[I/9], [S2]

systém 673 - slunce s planetou Csillo.
[I/16]

systém Col - sluneční soustava se dvěmi slunci (obě patří k spektrální třídě B). Systém má 18 planet, 5. je Hope, 8. Metan, 9. Amfi. Jméno Col je zkratka od anglického slova colony (kolonie).
[I/1]+

systém Giantů - slunce třídy K vzdálené od Sol 2'103 světelných let. Jedenáct planet (6. Robon, 7. Mounts).
[I/5], [I/6]

systém Xing - terranská kolonie v hvězdokupě Craxath, kterou objevil Ian Lo Xing. Vzdálenost od Země 1'500 světelných let. Tmavěžlutá hvězda s deseti planetami, Xing je čtvrtá. Vnitřní tři planety jsou neobyvatelné a bez měsíců, pět vnějších jsou zmrzlé metanové světy. Mezi kolonizovanou planetou a Xing V leží asteroidový pás.
[S8], [S11]

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:41
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist