http://rsc.hyperlinx.cz/ren_dhark/lexikon/rd_lexikon_t.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Lexikon > Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: T ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: T

hledání v lexikonu:


T-blaster - ruční zbraň střílející prachový paprsek, kterou Ren Dhark nalezl v jeskyním systému na Deluge. Dlouhou dobu představuje jedinou známou ruční zbraň tohoto tajemného národa.
V prosinci 2052 je tato zbraň zničena na Robonu kvůli přetížení.
V květnu 2057 objeví Dhark v dřívějších ubytovacích prostorách velitele Ma-Soora na Zwittu další dva exempláře této zbraně, které si ponechá.
[I/2], [I/6], [I/12]

T-XXX - podzemní útočiště světové vlády v hoře Mount King v údolí Tachat (Aljaška). Až do června 2051 existovalo pět útočišť, mimo jiné T-XXVII v kotlině Čad a T-XXIX v hoře General Mendoza v Rocky Mountains. Až na T-XXX byly všechny zničeny v prvních dnech invaze Giantů.
Základnu tvoří blok o rozměrech 0.3 × 1.1 km. 28 pohyblivých schodišť, výtahy a chodby propojující základnu. Kmenová posádka 3'280 mužů a 50 žen. Místo pro ubytování 10'000 lidí. Pro transport těžkého zboží existuje rozvětvená síť jednokolejných drah.
Síť ze stříbrných vodičů chrání zařízení před senzory a zajistila imunitu před ovlivněním Gianty. Až do června 2052 je velitelem generál John Martell.
Během invaze Giantů je T-XXX posledním sídlem svobodných lidí na Zemi. Je za to třeba poděkovat Syntetům, kteří základnu maskovali až do odchodu invazorů v červnu 2052. Později je základna zakonzervována a je přístupná jen vojenským historikům.
[I/4], [S5]

Tajemní - zpočátku neznámý, technicky vysoce vyspělý národ, který vybudoval průmyslový dóm a jeskyni prstencové lodě na Hope. Krátce před dokončením prstencové lodi, někdy kolem roku 1012 Tajemní Hope opustili a jak se později ukáže, opouští v té době všechny své četné základny a planety v Mléčné dráze. Toto stažení se přitom velmi podobá útěku.
Terranci nejsou prvním národem, který se dědictvím Tajemných zabývá. O více jak tři sta let dříve (někdy v roce 1746) s tím začínají i Telové, kteří nalezenou technologii použijí pro expanzi a stabilizaci svého impéria.
Stupeň všeobecného technologického rozvoje Tajemných je v Mléčné dráze a Drakhonu nedosažitelný. Nanejvýš dokonalým příkladem jejich techniky je i POINT OF.
V dubnu 2058 Ren Dhark zjistí, že Tajemní zhruba v době 1'000'000 před Kristem prováděli na Zemi genetické experimenty, z nichž vzešli Salterové a později zřejmě i dnešní lidé.
V únoru 2059 se Terranci od Gisola dozvědí, že Tajemní se ve své domovské galaxii Orn nazývají Worgunové.
[I/2], [I/16], [II/9], [II/13]

technosové - frakce původních obyvatel Hope (z Hope ale nepochází), kteří si usnadňují život pomocí technických pomůcek a stojí v protikladu k spiritualistům. Často mají kyborgské implantáty, jinak je jejich tělesná stavba identická se spiritualisty. V protikladu k nim nosí oděv a vzdali se šperků.
[I/6]

Tekla, Nigel - velitel lodi VESTA, umírá v lednu 2053 při zničení své lodi G'loorny.
[I/6], [I/7]

Terranská flotila (TF) - v létě 2052 je TF vybudována jako nástupkyně zničené Solární flotily. Jádro tvoří 38 lodí Giantů ukořistěných v Solárním systému.
Na konci roku 2057 disponuje TF vedle několika set lodí vybudovaných vlastními silami i přes 823 ukořistěných Giantských lodí (viz třídy ukořistěných lodí) a 3'782+1 prstencových lodí (S-křižníky) z nichž většina padne za oběť Bílému záblesku. Nedotčených S-křižníků je po 8. 11. 2057 jen 546.
Šéfem flotily byl jmenován Dan Riker, jeho úkoly ale prakticky plní maršál Ted Bulton.
[I/6], [I/9], [II/2]

TF - viz Terranská flotila

To Yukan, Ember (*2009) - podle vlastního tvrzení čistokrevný Azték. Modročerné vlasy, šedé oči s narudlým nádechem, úzký vrásčitý obličej, orlí nos, úzké rty. Výška 176 cm.
Na podzim 2052 je kolega a přítel Willa Pennsticka na CORLEONE I.
V létě 2057 působí jako instruktor kandidátů na kyborgy v údolí Brana.
Při útoku stanice Graků na Cent Field dodává souřadnice pro střelbu na neviditelnou loď, kterou z neobjasněných příčin může vidět.
[I/14], [I/15]

Tofir, Achmed (*2019) - metalurg na POINT OF. Malý, štíhlý, lehce mastné vlasy. V dubnu 2052 objeví na planetě Jump tofirit.
[I/3]+

tofirit - načervenalý třpytivý kov, objeven roku 2052 na planetách Jump a Hope (kontinet čtyři). Hustota 481.072 kg/cm3. Teplota pro dosažení supravodivosti 0.355 K. Pro opracování se používá indukční portál s elektrickým polem o napětí 139'560 V a proudu 48 A. Kov je poté při ohřátí na teplotu 29'287.6 K tvárnlivý. Po opuštění portálu okamžitě ztuhne.
Používá se mimo jiné v hypervysílačích, kde posiluje dosah konvenčního a směrového vysílání. Od roku 2057 je používán i na stavbu prstencových lodí, vzniknou ale jen dva prototypy (EUROPA a TERRA).
Díky své vysoké hustotě má velkou „kontinuální setrvačnost”. Při zasažení antisférovou hyperzbraní Graků je pouze krátce vypuzen z Univerza a po fázovém posunu trvajícím zlomek vteřiny se vrací zpět do normálního prostoru.
Fyzik Pal Hertog se domnívá, že možnou příčinou vzniku tofiritu je srážka dvou neutronových hvězd. Ve skutečnosti Tofirit vzniká při vstupu hmoty do černé díry.
Worgunové tofirit používají pro výrobu energie.
V lednu 2058 objeví Art a Jane Hookerovi v systému Achmed velký pás asteroidů složený výhradně z tofiritu.
V roce 2059 vyvine tým Roberta Saamse z tofiritu a uhlíku tzv. carbonit.
[I/3], [I/9], [II/4], [II/23]

tofiritové/to-dělo - lehce upravený to-vysílač, který má předřazený otočný stínací krystal. Použito v létě 2056 proti hrozbě Nor-Exu.
[I/9]

tofiritové/to-lodě nulté série - jedná se o dva prototypy prstencových lodí postavených Terranci z tofiritu. Více viz EUROPA a TERRA
[I/15]

tofiritový/to-vysílač - běžně užívaný výraz pro hypervysílač doplněný tofiritovým krystalem. Umožňuje spojení pomocí směrového paprsku s minimálním rozptylem, takže mimo spojnici přijímač - vysílač se spojení nedá zachytit.
[I/9]+

transiční pohon - pohonný systém, který Terranci převzali po roce 2052 z lodí Giantů. S tímto pohonem pronikne loď do nadřazeného kontinua (hyperprostor), ze kterého se bez časové ztráty vynoří v předem vypočteném bodě. Podle délky skoku se u transičního pohonu Giantského typu projevují větší nebo menší nevolnosti, které po několika vteřinách mizí.
V září 2056 posádka POINT OF objeví, že oproti předchozím domněnkám má i jejich loď transiční pohon, jehož funkce je ale blokována aktivním intervalovým polem.
Transiční pohon Nogků, Giantů, Utarenů, Rateků, Tajemných a Telů se od sebe v drobných věcech odlišuje. Zdá se, že technologie transičního pohonu je mezi vesmírem cestujícími národy Mléčné dráhy často na sobě nezávisle objevena a s různými účinky využívána. Zda je k této technologii možné počítat i »Time«-Effekt časných pozemských kosmických letů je ale spíše filozofická otázka.
[I/6], [I/9]

transmiter - podle anglického výrazu pro přenos (transmit) pojmenované zařízení Tajemných, které vyzáří hmotu do hyperprostoru a na jiném místě jí bez časové ztráty opět rematerializuje. Tajemní vytvořili dvě transiterové technologie: 1. kruhový transmiter a 2. kulový transmiter. Druhá jmenovaná konstrukce byla použita pro galaktickou transmiterovou síť Tajemných a zdá se, že se všeobecně používá pro dálkový transport. Kulový a kruhový transmiter jsou ale navzájem kompatibilní zařízení což znamená, že po příslušném předchozím zapojení mohou tyto různé konstrukce navzájem sloužit jako vysílač nebo přijímač.
[I/3]+

transmiterová síť Tajemných - v říjnu 2056 objeví Tim Acker na Hope galaktickou síť tisíců transmiterových stanic, propojující navzájem nejdůležitější základny zmizelých Tajemných po celé galaxii. Jako strážci sítě byli vytvořeni biomechaničtí Strážci vesmíru, kteří ale nesmí síť používat. Z neobjasněných důvodů nejsou všechny stanice vzájemně propojené což znamená, že síť tvoří jakési "ulice", "průsečíky" a "slepá ramena".
Na jaře 2057 Jos Aachten van Haag, Chris Shanton a Jimmy část sítě prozkoumají. Systematický průzkum provedou v květnu 2057 kyborgové Alsop, Carrell, Oshuta a Sass.
[I/11], [I/12], [I/13], [I/14]

Trawisheim, Henner (*2021) - první specializovaný kyborg. Jeho částečně organický paměťový implantát mu teoreticky propůjčuje IQ 276. Trawisheim nemá druhý systém a ani phanten úložiště. Od roku 2056 má funkci zástupce ministerského předsedy Terry. V červnu 2059 převezme na základě dlouhodobé nepřítomnosti vlastního ministerského předsedy Rena Dharka iniciativu a schválí změnu ústavy, která vyžaduje přítomnost ministerského předsedy alespoň šest měsíců před termínem pravidelných voleb na Zemi.
V listopadu 2059 je pak Trawisheim v Dharkově nepřítomnosti zvolen jako nový Komandér planety.
[I/9], [II/21]

TRIFID - ukořistěná Giantská loď, velitel Ali Salem. V roce 2052 je loď na příkaz Normana Dewitta nakrátko převzata vzbouřivšími se Robony.
[I/5]

třída lodí Wolf - označení pro ukořistěné lodě, průzkumníky o průměru 100 m. Obvykle se jmenují podle historických osob, například RAMSES.
[I/9]+

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:47
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist