150 adresářů, 6132 souborů

celkové obsazené místo 437534319 B (417.27 MB)

doba načtení = 1653770749 - 1653770752 = 3 (sec)