150 adresářů, 6132 souborů

celkové obsazené místo 437552769 B (417.28 MB)

doba načtení = 1634410144 - 1634410147 = 3 (sec)