http://rsc.hyperlinx.cz/skola/ulohy_spsz.php
[ Archaikum.cz > geodézie a škola > Vypracované úlohy - SPŠZ ]

SPŠZÚlohy které jsem kdysi vypracoval ve čtvrtém ročníku na SPŠZ (předtím jsem vše dělal ručně - narozdíl ode dneška v té době neměl počítač doma snad každý...). Ve většině z nich byly použity zápisníky. Vše je zabaleno  WinZipem a úlohy jsou dělané ve  Wordu a  Excelu. Pokud je nemáš, můžeš použít kancelářský balík  602Office nebo obdobnou náhradu.


 Bodová pole a přehledky   Geodézie   Praxe   Mapování   Geodetické výpočty   Katastr nemovitostí   Kartografie   Fotogrammetrie 

Bodová pole a přehledky

Hrdlořezy (y,x)
Rychta (y,x,z)

přehledky bodů:


Geodézie

investiční výstavba (27.8 kB) - poznámky na téma zákon 50/1976 Sb. Stavební zákon, vyhláška 43/1990 Sb. O projektové přípravě staveb, zákon 200/1994 O zeměměřictví a prováděcí vyhláška 31/1995 Sb.

úplná čísla bodů (2.50 kB) - popis úplného čísla bodů


Praxe

obsah technické zprávy (16.15 KB)
obálka technické zprávy (17.25 KB) - rozměry a umístění textů
zásady pro správné zacházení s přístroji (24.11 KB)

obálky (29.3 kB)
ročníkové práce - štítek a obsah (4.32 kB)

Technické zprávy:
Benetice (9.12 kB) - souvislá praxe ve čtvrtém ročníku
Vytyčení osy komunikace (4.29 kB)
Polohopis Květinková (16.1 kB) + náčrt lokality (307.98 KB)

Určení bodu protínáním (6.24 kB)
Geometrický plán (8.37 kB)Mapování

obnova katastru přepracováním (4.21 kB)
vývoj katastru (5.78 kB)


Geodetické výpočty

obálka (5.77 kB)
technická zpráva z ročníkové práce (6.81 kB)
trigonometrické určování výšek (12.3 kB)
výpočet výměr (7.55 kB)
porovnání oměrných (11.3 kB)


hodit by se mohl i program Určení mapového listu


Katastr nemovitostí

operát JEP (3.89 kB) - operát jednotné evidence půdy
operát EN (3.22 kB) - operát evidence nemovitostí
ÚHDP (7.62 kB) - úhrnné hodnoty druhů pozemků okresu Nový Jičín za rok 1993
definice různých pojmů (12.7 kB) - něco jako tahák...
formulář na GP (4.00 kB)
protokol o výpočtu GP (5.20 kB *.txt) - protokol o výpočtu v Geusu


Kartografie

zobrazení (10.0 kB)


Fotogrammetrie

letecké komory (5.20 kB)
zákres objektu do snímku (5.01 kB)
kreslící stereometr (8.01 kB)
stereoautograf (5.86 kB)

TOPlist