http://rsc.hyperlinx.cz/ren_dhark/rd_info_kriznik_400m.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - křižník planetární třídy ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - křižník planetární třídy

Kulovité lodě 400 metrové třídy jsou pokládány za páteř bojové flotily Giantů. U každého většího nasazení jsou v první linii tyto hory z oceli. Kupodivu je Strážci vesmíru používají i pro hlídkové lety v atmosféře planet, kde by přitom byly výrazně efektivnější padesátimetrové lodě. Vedle mnohých dalších nevyjasněných otázek ohledně Giantů tak zůstává otevřená i ta, jestli tím chtěli demonstrovat svou moc, nebo zda se jednalo o přehnané bezpečnostní opatření pro případ překvapivého útoku.
Po vyhnání Giantů ze Země převzalo velení spojené s Renem Dharkem 36 kulovitých lodí. 400 metrové lodě byly označeny jako křižníky planetární třídy. Protože tyto lodě mohou v případě ozbrojeného střetnutí plně manévrovat s minimální posádkou 210 mužů, bylo do služby zařazeno jen osm ukořistěných lodí planetární třídy. 210 členů posádky se zdá vzhledem k obrovským rozměrům této létající a těžce ozbrojené hody z oceli málo; každý křižník disponuje objemem dobrých 33.5 milionu kubických metrů.
Jako největší široce rozšířené jednotky v bojové flotile Giantů (500 metrové lodě byly spatřeny jen ojediněle) jsou tyto křižníky těžce ozbrojené, což platí pro útočnou i obrannou výzbroj. Jako u všech bojových lodí Giantů se základní útočné prostředky skládají z paprskových zbraní typu tlakového, vibračního, raptorového a rotačního paprsku ve formě silných dělových věží, které jsou v případě potřeby vysunuty. Jen na krátkou vzdálenost pak působí gravitační vrhač. K obraně slouží dvě varianty ochranných štítů: pole a ochranný štít.
V blízkosti severního pólu lodi se nachází čtyři hangáry vybavené pomocnými čluny čočkovitého tvaru. Jako u všech Giantských lodí spočívá po přistání na planetě hmota lodi na dvou prstencích, ze kterých vyjíždí teleskopické nohy. Jižní pól lodi uvnitř vnitřního prstence obsahuje velká skladiště, přechodové komory a antigravitační šachty vedoucí do zbylých částí lodi.

kk_kresba_m.gif, 78 kB
kk_schema.gif, 43 kB

 1. anténa vibračního paprsku
 2. anténa projektrou rotačního paprsku
 3. anténa projektrou tlakového paprsku
 4. výsuvná hlavní zaměřovací anténa
 5. hangár pro malé kosmické lodě čočkovitého tvaru
 6. projektrory ochranného štítu pro severní část zaměřovacího pole
 7. transformátory produkující energii pro zaměřovací pole
 8. vrchní prstenec projektorů ochranného štítu
 9. anténa hypervysílače
 10. strukturální senzor
 11. vyhodnocovací senzor a koordinační počítač pro impulzní radiolokátor
 12. hypervysílač
 13. pomocné zařízení hangárů čočkovitých člunů, kontrola hangárů a sklad výstroje a náhradních dílů
 14. zařízení pro údržbu a opravy čočkovitých člunů
 15. hlavní polární elektrárna pro akumulaci a vyrovnávání výkonu hlavních elektráren (20)
 16. skladiště kulovitých robotů
 17. výsuvná děla s projektory vibračních paprsků
 18. výkonný zásobník energie pro horní řadu děl
 19. několikanásobný kontrolní počítač pro hlavní energetickou síť s nezávislým přepnutím na nouzové zdroje energie
 20. hlavní elektrárna
 21. vyrovnávací zásobník pro případ přetížení polární energetické stanice
 22. hypertransformátor pro vedlejší agregáty tlakových paprsků
 23. údržbářská dílna pro severní polární strojovnu
 24. zásobník hlavní energetické sítě připravený pro dobu maximálního zatížení
 25. osobní antigravitační šachta
 26. reaktor pro energii vibračních paprsků
 27. horní řada agregátů projektorů ochranného štítu
 28. centrální terminál palubního počítače a palubní knihovna
 29. centrála rovníkové elektrárny
 30. transformátory a koordinační počítač pro horní děla
 31. nouzový konvertor na bázi plazmové fůze
 32. pomocná zařízení transičního pohonu
 33. zdroj rotačních paprsků
 34. konvertory pro nouzové napájení energetické sítě
 35. můstek
 36. galerie na můstku s vyhodnocováním senzorů
 37. antigravitační pohon pro usnadnění letu v blízkosti nebeských těles a ke snížení hmotnosti lodi při přistání na málo stabilním podloží
 38. zaměřovací počítač pro střední řadu děl
 39. konvertory zásobující energií střední řadu děl
 40. zásobník energie pro raptorové paprsky
 41. lékařská sekce se samostatným zásobováním energií
 42. centrální část hlavního počítače a spínací stanice pro zásobování energií
 43. hypo-iontový pohon v kulovitém opláštění
 44. anténa raptorového paprsku
 45. rotační anténa pro příjem radiového vysílání
 46. napájecí agregáty pro strukturální generátor
 47. skladovací prostory pro aktuální potřeby posádky včetně chladící haly pro potraviny a léky
 48. zasedací hala
 49. spojová centrála
 50. zásobárna pitné vody
 51. decentralizovaný zásobník energie pro nouzový napájecí zdroj
 52. velín strojovny
 53. hospodářské oddělení s kuchyní a dalšími zařízeními sloužícími k zásobování
 54. klimatizační zařízení a zařízení pro podporu života
 55. konvertor transičního pohonu giantské konstrukce
 56. ubytovací prostory posádky
 57. detektor šokových pulzů transičního pohonu
 58. energetický modulátor pro transiční pohon
 59. nukleární konvertor zapojený v sérii hypo-iontových katalyzátorů v případě výpadku pohonu
 60. odpočinkové prostranství, školící zařízení a dodatečné ubytovací prostory
 61. zařízení pro volný čas
 62. projektor pole pro usměrnění hypo-iontových pulzů
 63. centrála stabilizace a vypínací automatiky transičního pohonu
 64. hypo-iontový usměrňovač
 65. centrální koule s obytnými prostorami a zařízením pro posádku zvláště chráněná proti záření
 66. plně automatické zařízení pro výrobu kulovitých robotů až do průměru 120 cm
 67. centrála hlavního počítače s odděleným radiovým terminálem pro nasazení kulovitých robotů v lodi a jejím bezprostředním okolí
 68. vyhodnocovací zařízení hyperpřijímače
 69. absorbér přetížení
 70. menší bloky agregátů, např. k výrobě součástek
 71. úložný prostor pro radioaktrivní materiály
 72. počítač pro okamžité naprogramování zhotovených kulovitých robotů
 73. projektory vytvářející palubnío gravitační pole
 74. měnič energie
 75. prostory pro neskladné zboží, v první řadě náklad v normovaných kontejnerech
 76. nákladní antigravitační šachta k pólové propusti s pevným vzestupným a sestupným nastavením
 77. spodní baterie agregátů projektorů ochranného štítu
 78. vnější řada teleskopických nohou přistávacího prstence
 79. hydraulické zařízení pro teleskopické nohy
 80. gravitační vrhač
 81. antigravitační šachta
 82. vnitřní řada teleskopických nohou přistávacího prstence
 83. výsuvný vnější přistávací prstenec
 84. výsuvný vnitřní přistávací prstenec
 85. z poloviny vysunuté dělové věže vibračních paprsků
text a kresby: Hartmut T. Klages

 


podklady: Ren Dhark Magazin #1

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:25
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist