http://rsc.hyperlinx.cz/ren_dhark/rd_info_poi.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - POINT OF ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - POINT OF

Úplné jméno je POINT OF INTERROGATION, což v překladu znamená otazník. Toto jméno jí dal pozdější pilot Blesku Petr Voncev kdysi na Hope, kde byla tato loď nalezena, protože pro své objevitele a pozdější uživatele představovala mnoho záhad, počínaje tou, proč někdo (Tajemní) postavil kosmickou loď v jeskyni, která nemá žádné spojení s vnějším světem. Intervalové pole které kolem lodi vytváří vlastní minivesmír a umožňuje jí tak procházet pevnými látkami jako by vůbec neexistovaly bylo objeveno až později.POINT OF (jeden z mála obrázků odpovídajících popisu v knize)
15. března 2052 proběhl první let prstence o průměru 180 m a průřezu 35 m. Brzy poté byla objevena ztracená Země, na které bylo mezitím lidstvo podmaněno Gianty.
Bez POINT OF by jak pro kolonisty na Hope v soustavě Col, tak pro pozemšťany v  rodné Sluneční soustavě bylo 21. století koncem v dějinách lidstva, protože tak jako byla Země vystavena invazi Giantů, tak se museli na Hope ztroskotavší osadníci bránit zuřivým útokům Amfiů. Vítězství nad mohutnými obojživelníky, kteří předtím téměř vyhladili původní obyvatelstvo 9. planety soustavy Col by bez Blesků, pomocných člunů POINT OF nebylo možné.
POINT OF byla klíčem k budoucnosti a od té doby ještě mnohokrát ukázala, jaký skrytý potenciál se v ní skrývá. Svá tajemství vydávala jen pozvolna a vždy to bylo velké překvapení.
Všichni se nejdříve domnívali, že loď má pouze dva druhy pohonu - SLE (Sub-Licht-Effekt; podsvětelný pohon) a hvězdné sání (nadsvětelný  pohon  mezi jehož vlastnosti patří to, že loď ani po překročení rychlosti světla neopustí Einsteinovo kontinuum). Hvězdné sání pak bylo zpočátku považováno za nepříliš dobrý způsob překonávání velkých vzdáleností ve vesmíru, ale posádka později přišla na jeho taktické výhody. Lidé totiž již tehdy znali pro Gianty běžné cestování pomocí transic, které jsou sice provázeny nepříjemnou bolestí, ale zato jsou prostředkem, jak v takřka nulovém čase překonat vzdálenost mnoha světelných let jediným skokem.
Že pohonem umožňujícím transice disponuje i POINT OF, bylo objeveno spíše náhodou. Tehdy se zjistilo, že intervalové pole které je nezbytné pro použití hvězdného sání působí jako absolutní blokace transicí.
POINT OF má celkem osm palub, hlavní paluba je 4. a 5. a nachází se na ní můstek zasahující do obou poschodí. Srdcem lodi je Checkmaster - ještě stále nerozluštěné mystérium a daleko více než jen běžný lodní počítač. Během času došlo k opakovanému svéhlavému chování Checkmasteru které přiživilo podezření, že obsahuje biologickou komponentu. Objevily se i takové spekulace, že původní stavitelé dali POINT OF vlastní vědomí.
Od počátku bylo v prstencové lodi 28 pomocných člunů disponujících hvězdným sáním a stejnou výzbrojí, jako má mateřská loď. Transiční pohon nemá žádný.
Mateřská loď i pomocné čluny jsou vyrobeny z unitalu, modrofialové slitiny s bodem tání 143 750°C. Pokud je známo, tak tento nesmírně odolný kov může být zničen pouze alespoň 210 vteřin dlouhým soustředěným ostřelováním jehlovým paprskem - potom se ale v unitalu vyvolá nukleární proces, který končí jeho naprostým zničením.
Později bylo objeveno desetitisíce prstencových lodí, které se zvnějšku podobaly POINT OF jako vejce vejci. V detailech se ale liší. Největším rozdílem je pak to, že žádná z nich nemá vlastní Checkmaster.

další informace viz téma MASOL a Lexikon, pojem POINT OFS-křižníky.


Poznámka k tvaru POINT OF
V textu všech knih má POINT OF tvar čistého prstence (princip fungování pohonu snad ani neumožňuje existenci něčeho uvnitř prstence). Hans-Joachim Lührs který měl na starosti kreslení obálek původní série ale nad prstenec přidal příčnou výztuhu - měla ukázat prstencovou loď jako dynamickou a současně naznačit směr letu. Tato příčná výztuha na kresbách už zůstala a na přání fanoušků se dostala i na model (toho byla vyrobena omezená série 98mi kusů).

nákres modelu POINT OF     model POINT OF

 

Schema POINT OF (po kliknutí na obrázek se otevře jeho větší verze (má 860 kB). Jedná se o plakát formátu A2 (59.4 x 42.0 cm), který vyšel jako příloha prvního dílu cyklu Bitwar)


 1. můstek, rozměry 25×25 m, výška 8 m. Nachází se na palubě 4 a zasahuje až do paluby 5. Obvod je lemován galerií, takže je přístupný z obou těchto palub. Během letu můstku dominuje holografická obrazová koule, která zobrazuje všechna letová, logistická a taktická data
 2. obvodová galerie na palubě 5 s vedlejšími prostory, samostatnými kajutami a prostory pro velení lodi a důstojníky
 3. dvě velké chladicí komory pro potraviny na palubě 6
 4. kajuty posádky, laboratoře a lékařská stanice na palubě 5
 5. jídelna posádky a místnost pro porady
 6. emitor intervalového pole - místnost D-76 přímo pod můstkem
 7. jeden z celkem 6ti stabilizátorů, které udržují loď ve »vodorovné« poloze i při extrémních změnách kurzu
 8. zdroj umělé gravitace
 9. několik z celkem 45ti paprskových antén (emitorů) rozmístěných po povrchu celé lodi
 10. kulovitá nádrž zásobující loď potřebným množstvím energie (celkem jich je 23, každá má v průměru necelé 2 m; viz také bod 16). Vpravo jsou pak agregáty a generátory intervalového pole
 11. biologická úpravna pitné vody, vzácných plynů a částic lodní atmosféry
 12. zbraňová centrála západ. Odsud mohou být řízeny veškeré zbraňové systémy
 13. hangáry pro celkem 28 Blesků (dvoumístné čluny o délce 3 m s šesti teleskopickými pavoukovitými nohami)
 14. energetický rozdělovač, užitná zátěž a zásobovací nádrže
 15. celou lodí vedoucí chodby pro posádku a zásobování. Prochází všemi základními oblastmi lodě jako jsou hangáry, skladovací prostory, kajuty a podobně. Vlevo jsou pak měniče pro projektory pohonného okruhu
 16. kulovitá nádrž zásobující loď potřebným množstvím energie, tato je určena specielně pro pohon (celkem jich je 23, každá má v průměru necelé 2 m; viz také bod 10)
 17. kombinace agregátů pro SLE, hvězdné sánítransiční pohon
 18. subagregáty pohonného systému - měniče energie a systémy zásobující obvodové projektory SLE na vnitřní straně prstence
 19. energetické zásobníky a pomocné zásobníky pro všechny typy zařízení
 20. zdroje antigravitace rozložené prstencovitě po celé lodi. Antigravitace redukuje fyzikální hmotnost lodi a zbavuje jí tak tíže. Zefektivňuje startovací a přistávací manévr a šetrně potlačuje planetární gravitaci
 21. systémy udžující životní prostředí lodi, klimatizace a oběh základních zařízení, kontrola teploty
 22. bezspárový 0.5 m silný plášť z unitalu. Vysoce komprimovaná molekulární stroktura, bod tání 143'750°C, měrná hmotnost 28.45 kg
 23. projektory hvězdného sání. Vzniká zde také SLE, který loď urychlí až na hranici rychlosti světla. Projektory vytváří výše uvedený pohonný okruh
původní text napsal Oliver Johanndrees

 


podklady:
   http://www.ren-dhark.de/classic/thema/point-of.htm
   http://www.ren-dhark.de/background/modell.htm
   http://www.point-of.com/html/ringraumer-_technik.html
   Lexikon (Ren Dhark Spezial 5)
   kniha Großangriff auf Grah (cyklus Bitvar, díl 1.)

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:28
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist