http://rsc.hyperlinx.cz/ren_dhark/rd_tema_strazce.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - Strážce Tajemných ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - Strážce Tajemných

Strážce Tajemných - jaký to neuvěřitelný koncept! Prakticky nezničitelné tělo z  živého, amorfního kovu se schopnostmi, které dalece přesahují normálního bojového robota. A toto tělo obsahuje duši inteligentní bytosti , ale i řídící jednotku jakou má každý tradiční robot.
Shrňme si krátce, co o Strážci víme - Tajemní (nebo lépe - Worgunové) rozvíjeli koncepci Strážce v čase, kdy žili v míru s národy své domovské galaxie Orn. Strážci byli určitým typem řádu, který byl otevřen vysoce kvalifikovaným členům všech národů, se kterými přišli Worgunové do styku. Pro službu Strážce přicházeli v úvahu pouze dobrovolníci, kteří nechali přenést své vědomí na dobu 98mi pozemských let do těla Strážce. Přijetí do řádů Strážců byla velká čest. Tělo strážcova vědomí bylo na dobu služby chráněno specielními postupy, které vyloučily proces stárnutí.
Když uplynulo 98 let, bylo vědomí opět navráceno do příslušného biologického těla a dřívější Strážce se vrátil ke svému národu jako vysoce vážený občan a  hrdina.
S návratem do biologického těla se obnovil proces stárnutí, zatímco jako Strážce se těšil z relativní nesmrtelnosti. Protože každý známý živý tvor mohl být v  průběhu svého života transformován do Strážce pouze jednou, bálo se mnoho dotčených na konci své služby návratu do biologického těla a tedy i vyhlídky na bezpečnou smrt.
Z dosud přesně neznámých důvodů nebylo možné do těla Strážce vložit vědomí Worguna, takže řád Strážců stále zůstával určitým typem cizinecké legie.
Tak jako mnohé jiné se zúčastnil i tento řád nemilosrdné války Zyzzktů proti Worgunům. V roce 2059 pak už zřejmě existovali jen dva poslední Strážci - Vonnock Simon. A ani jeden z nich není v žádném případě hrdým členem slavného řádu, ale donuceným odvedencem. Běh osudu je zanesl do zmatků války.
Amphi Vonnock byl do těla strážce přenesen zešílivší INSTANZ Erronu 2. Vědomí člověka Simona bylo naproti tomu přeneseno bezmezně zlými Cerashy, kteří strážcovo tělo neznámým způsobem dostali pod svou kontrolu, zbavili ho jeho biologického těla a integrovali ho do Strážce. Simonovi se později podařilo Cerashy přemoci. Na rozdíl od Vonnocka, jehož biologické tělo s  vysokou pravděpodobností uschováno v superstanici ARKAN-12, nemá Simon žádné živé tělo, do kterého by se mohl vrátit.
Je to tragické - zatímco kdysi byli Strážci organizací, která si mohla vybírat ty skutečně nejlepší z desetitisíců uchazečů, jsou oba dnes zbývající příslušníci řádu všechno jiné než dobrovolní členové - i přes fantastické možnosti jejich těl z živého Tofiritu.
Tak jako může Strážce nabýt jakékoliv podoby, je schopen zacházet se všemi zbraněmi, které Worgunové vyvinuly a nanejvýš efektivně je využívat. V nouzovém případě se mohou ze svého stanoviště i transitovat. A jsou prakticky nezničitelní - prakticky jediné nebezpečí že budou zničeni spočívá v tom, že bude jejich nitro (zvláštní ochranné zařízení pro jejich vědomí) přesazeno do ARKANU-12. Tato centrální stanice řádu Strážců se nachází v jiném (Worguny pro tento účel úmyslně vytvořeném?) kontinuu. Zde se nachází nejen na věčnost zakonzervovaná biologická těla Strážců, ale zde také mohou být v nejvyšší nouzi zachráněná vědomí vybavena novým tělem Strážce.
Proč Strážci i se svými prakticky neomezenými možnostmi podlehli stejně jako podle lidských měřítek nepřemožitelná říše Worgunů - a kromě toho proti nepříteli, jehož jedinou rozvinutější vlastností není inteligence, ale jen extrémně vysoká rozmnožovací schopnost - je záhada, která ještě čeká na své objasnění.
Na řešení zcela jiných problémů naproti tomu čeká Simon, Strážce proti své vůli. Rád by se opět stal člověkem a INSTANZ na ARKAN-12 mu dává naději na úspěch - pokud se mu podaří dopravit do stanice vzorek vzorek jeho genotypu, vypěstuje mu z něj INSTANZ nové tělo, do kterého se bude moci vrátit.
Ale jako cokoliv jiného v životě má i tato nabídka svou cenu - INSTANZ chce získat od Simona informace o osudu Worgunů, se kterými již po staletí nemá kontakt. Simon má tak opět úkol... Zda bude skutečně poslední nebo se objeví další, to ukáže teprve budoucnost...


Hajo F. Breuer

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/waechter.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:41
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2023

TOPlist