http://rsc.hyperlinx.cz/ren_dhark/rd_tema_zyzzktove.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - Zyzzktové ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - Zyzzktové

17. dubna 2002 vystrašila média jedna spíše malá zpráva: „5'800 km dlouhá superkolonie mravenců tvořené miliony hnízd se táhne od italské Riviery až k  severozápadnímu pobřeží Španělska.” Jednalo se o argentinské mravence (Iridomyrmex humilis), kteří překonali jinak běžné soupeření mezi mravenci z různých hnízd.
Vážení vědci tvrdí, že v případě celoplanetární jaderné války by přežil jen hmyz a zvláště pak mravenci. Oproti lidem totiž mají několik předností - jsou extrémně silní, extrémně odolní, rychle se přizpůsobí změnám v okolním prostředí a množí se přímo fantastickou rychlostí. Přitom bezpodmínečně dochází k zřeknutí se individualismu. Mravenci pracují jako posedlí s jediným cílem, sloužit svému národu.
Představme si na chvíli, že by skutečně došlo k celoplanetární jaderné válce nebo jiné katastrofě, která by naší civilizaci dokonale vyhladila. Představme si, že by v otráveném světě zůstali skutečně jen mravenci a měli ho jen pro sebe. Příroda by jedy časem odbourala a jistě by to byl dostatečný čas, aby se genotyp mravenců poškodil. Žádný problém pro zvířata, u kterých jedno sídlo vyprodukuje za rok více jak sto tisíc vajíček, protože pod všemi negativními mutacemi by s jistotou byly i další, které by je lépe přizpůsobily na nové okolní podmínky. Přežití mravenců by bylo nejen zajištěno - ve světě bez přirozených nepřátel by se mohli nerušeně vyvíjet.
Možná by dokonce dosáhli i inteligence. A zde přichází do hry science fiction. Kdo může vyloučit že scénář, který byl výše popsán se někde daleko ve vesmíru skutečně neodehrál? Šance, že na jiných světech existují inteligentní hmyzí národy je zcela reálná a proto nesmí chybět v žádné dobré sci-fi sérii.
Ren Dhark byl již dříve konfrontován s insektoidními Graky a nyní má co dělat se Zyzzkty. Zdá se že u nich je hmyzí dědictví mnohem patrnější než u Graků, protože podle všeho, co je zatím o Zyzzktech známo, vyhraněnost, individualita nebo individuální inteligence u nich neexistuje. Místo toho se zdá, že se u nich rozvinula kolektivní inteligence. Masa všech Zyzzktů disponuje mnohem vyšší inteligencí než součet schopností všech Zyzzktů - od jedinců se nic neočekává. A ještě jiné dědictví ze své zvířecí minulosti si Zyzzktové podrželi - vysokou plodnost.
Insektoidní hmyzí národ s vysokou rozmnožovací schopností může být v období kosmických letů hrozbou pro všechny ostatní obyvatele galaxie, protože i když je počet obyvatelných planet v hvězdných soustavách giganticky velký, přesto je konečný. Národ s tak dramatickým přírůstkem jako Zyzzktové má téměř automaticky neutišitelný hlad po nových obyvatelných planetách. A čím více se jich zmocní, tím rychleji se rozrůstá a žádá si ještě další světy. Tento bludný kruh pak nebude nikdy přerušen, protože milionové oběti nejsou pro Zyzzkty žádný statistický problém - a ani morální. Národ je všechno, jedinec nic.
Ovšem jak by Zyzzktové mohli tento problém zvládnout jinak, než novými výbojnými taženími. Přesto se nezdá, že by alespoň náznakem vzali na vědomí kontrolu porodnosti. Tak to vidí národy galaxie Orn které jsou vystavené hrozbě, proti které se chystají postavit. Jde o velkou výzvu, protože ani kdysi tak mocní Worgunové nebyli s to příval Zyzzktů zastavit...


Hajo F. Breuer

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/zyzzkt.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:44
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2023

TOPlist